Odborný seminár „Koreňové ČOV – východisko z núdze pre malé obce?“ – Pozvánka na podujatie a link na prihlásenie sa na podujatie

Dňa 18.5.2022 so začiatkom o 09:30 sa v stredisku Detskej misie Prameň v obci Častá bude konať odborný seminár „Koreňové ČOV – východisko z núdze pre malé obce?“.

Program a ciele podujatia sú uvedené v pozvánke na podujatie Pozvánka na odborný seminár KČOV 2022

Prihlásiť sa na seminár môžete cez link:  https://seminar.acesr.sk/

 

12. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“

V dňoch 20. – 22. 10. 2021 usporadúva Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislave, pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, v spolupráci so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS  a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava, členom ZSVTS

online 12. bienálnu konferenciu “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”.

2. cirkulár konferencie s programom je k stiahnutiu a nahliadnutiu tu:2. cirkular Rekonstrukcie SS a COV 2021

Pre ďalšie informácie k podujatiu prosím kliknite na priložený odkaz: http://www.vuvh.sk/default.aspx?pid=67

EWA-Innovation Webinar: New Opportunities and Challenges for Waste Water Reuse1

Diskuzní seminář Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění – s „legendou“

V dňoch 26. -27.5.2022 sa koná v hoteli  Tálský mlýn ve Žďáře nad Sázavou 11. ročník diskuzního semináře Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění – s „legendou“. Seminár je organizovaný odbornou skupinou Malé domovní čistírny a odlučovače při Asociaci pro vodu ČR a usporiadaný pod záštitou Regionálního pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy.

Pre bližšie informácie k podujatiu, prosím kliknite na http://www.czwa.cz/seminar-cisteni-odpadnich-vod-z-malych-zdroju-znecisteni-s-legendou-CZ506

Prihlášku nájdete TU