12. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“

V dňoch 20. – 22. 10. 2021 usporadúva Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislave, pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, v spolupráci so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS  a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava, členom ZSVTS

online 12. bienálnu konferenciu “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”.

2. cirkulár konferencie s programom je k stiahnutiu a nahliadnutiu tu:2. cirkular Rekonstrukcie SS a COV 2021

Pre ďalšie informácie k podujatiu prosím kliknite na priložený odkaz: http://www.vuvh.sk/default.aspx?pid=67

23. Valné zhromaždenie AČE SR

Tak ako aj v roku 2020 valné zhromaždenie nebolo možné uskutočniť prezenčnou formou. Epidemiologické opatrenia proti pandémii COVID-19 viedli k rozhodnutiu výboru o jeho opätovnom uskutočnení elektronickou formou, pričom tento rok bolo VZ 2021 volebné, t.j. volili sa kandidáti do výboru AČE SR. Voľby do výboru AČE SR prebehli korešpondenčnou formou pred samotným konaním VZ 2021.

Zápis z valného zhromaždenia si môžete stiahnuť kliknutím na priložený link: Zápis z valného zhromaždenia z roku 2021

Konferencie ODPADOVÉ VODY 2020 a KALY A ODPADY 2020 – Zborníky Kaly a odpady 2020 a Odpadové vody 2020 k dispozícii

ZBORNÍK KALY A ODPADY 2020 na pozretie a stiahnutie: Zborník KaO2020

ZBORNÍK ODPADOVÉ VODY 2020 na pozretie a stiahnutie: Zborník OV 2020

Vážení autori príspevkov, kolegovia,

zhoršujúca sa pandemická situácia na Slovensku, súčasné obmedzenie konania akcií v interiéri na 100 účastníkov, zaradenie ČR medzi červené krajiny, ako aj obmedzujúce opatrenia zamestnávateľov voči zamestnancom v ČR aj SR nás prinútili, aby sme pripravované konferencie Kaly a odpady 2020 a Odpadové vody 2020, ktoré sa mali konať 14.-16.10.2020, zrušili.

Tým, ktorí už zaplatili vložné, stravné, ubytovanie a ďalšie platby, spojené s prezentáciami firiem, budú tieto platby vrátené. Autorov, ktorí prihlásili svoje príspevky do programu konferencie Odpadové vody 2020 prosíme, aby plné texty svojich príspevkov poslali v dohodnutom termíne (mierne meškanie budeme akceptovať). Plánujeme vydať zborníky tak z konferencie Kaly a odpady 2020, ako aj z konferencie Odpadové vody 2020. O možnosti ich objednania budeme informovať.

Je nám ľúto, že sme museli pristúpiť k tomuto riešeniu a pevne veríme, že v termíne 19. – 21. 10. 2022 sa stretneme na 12. Bienálnej konferencii Odpadové vody 2022, ktorá sa bude konať už bez obmedzení.

S pozdravom

M. Hutňan, M. Bilanin

za organizačný a programový výbor konferencie

Odborný seminár AQUA 2020 “Zápach environmentálnych prevádzok – nutnosť alebo nedokonalosť? ” – PREDNÁŠKY Z WEBINÁRA K DISPOZÍCII

Vážení členovia AČE SR, odborní a ostatní partneri,
V dôsledku nepriaznivých epidemiologických opatrení sa pôvodne plánovaný seminár neuskutočnil v rámci 23. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2020, ale bol realizovaný dňa 30.9.2020 ako online webinár.
Program podujatia: AQUA 2020 webinár
Prednášky prezentované na seminári: