15. bienální konference CzWA VODA 2023 – 1. cirkulár podujatia a informácie k podujatiu

Vážený členovia i nečlenovia AČE SR,

V dňoch 20. – 22. septembra 2023 sa bude v meste Litomyšl konať 15. bienálna konferencia CzWA VODA 2023.

Informácie k podujatiu sú dostupné v 1. cirkulář 15. bienální konference CzWA VODA 2023 a na https://www.bienalkaczwa.cz/

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky zároveň otvára bezplatnú účasť na 15. bienálnej konferencii CzWA VODA 2023 pre 10 mladých „čistiarenských“ študentov, doktorandov alebo pracovníkov v odbore mladším ako 35 rokov, ktorí zašlú na konferenciu abstrakt (poster, prednáška) príspevku, v ktorom sú uvedení ako prvý autor, bude účasť na konferencii plne hradená zo strany AČE SR.

Podmienky pre získanie dotácie zo strany AČE:
– téma príspevku by mala zodpovedať zameraniu Asociácie (kanalizácie, čistenie odpadových vôd, spracovanie kalov, a pod.)
– prvý autor musí mať v čase konania konferencie menej ako 35 rokov
– do 1. marca 2023 zašle abstrakt na adresu zuzana.matulova@epra.sk
– komisia AČE vyberie 10 najlepších príspevkov, ktorým bude hradená účasť na konferencii VODA 2023
– do 15. marca 2023 autori vybraných príspevkov zaregistrujú svoj abstrakt v registračnom systéme konferencie VODA 2023
– vložné a ubytovanie bude následne hradené vybraným účastníkom Asociáciou
– aktívne sa zúčastni na konferencii VODA 2023 (prednáška, poster)

 

07.02.2023, EWA Webinar „Revision of the Urban Waste Water Treatment Directive“ – Webinar with Michel Sponar

Dňa 07.02.2023 v čase od 10:00 do 11:30 sa bude konať  online seminár organizovaný EWA na tému revízie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Online seminár je bezplatný.

Bližšie informácie o seminári a k registrácii nájdete na: https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/UWWTD.html

Odborný seminár „Koreňové ČOV – východisko z núdze pre malé obce?“ – Prednášky z podujatia

Dňa 18.5.2022 so začiatkom o 09:30 sa v stredisku Detskej misie Prameň v obci Častá bude konal odborný seminár „Koreňové ČOV – východisko z núdze pre malé obce?“.

Prednášky z podujatia: Pankuch  Žember  Imreová Bodík  Kriška

Program a ciele podujatia sú uvedené v pozvánke na podujatie Pozvánka na odborný seminár KČOV 2022

Prihlásiť sa na seminár môžete cez link:  https://seminar.acesr.sk/

 

12. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“

V dňoch 20. – 22. 10. 2021 usporadúva Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislave, pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, v spolupráci so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS  a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava, členom ZSVTS

online 12. bienálnu konferenciu “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”.

2. cirkulár konferencie s programom je k stiahnutiu a nahliadnutiu tu:2. cirkular Rekonstrukcie SS a COV 2021

Pre ďalšie informácie k podujatiu prosím kliknite na priložený odkaz: http://www.vuvh.sk/default.aspx?pid=67