Konferencie ODPADOVÉ VODY 2020 a KALY A ODPADY 2020 – Zborníky Kaly a odpady 2020 a Odpadové vody 2020 k dispozícii

ZBORNÍK KALY A ODPADY 2020 na pozretie a stiahnutie: Zborník KaO2020

ZBORNÍK ODPADOVÉ VODY 2020 na pozretie a stiahnutie: Zborník OV 2020

Vážení autori príspevkov, kolegovia,

zhoršujúca sa pandemická situácia na Slovensku, súčasné obmedzenie konania akcií v interiéri na 100 účastníkov, zaradenie ČR medzi červené krajiny, ako aj obmedzujúce opatrenia zamestnávateľov voči zamestnancom v ČR aj SR nás prinútili, aby sme pripravované konferencie Kaly a odpady 2020 a Odpadové vody 2020, ktoré sa mali konať 14.-16.10.2020, zrušili.

Tým, ktorí už zaplatili vložné, stravné, ubytovanie a ďalšie platby, spojené s prezentáciami firiem, budú tieto platby vrátené. Autorov, ktorí prihlásili svoje príspevky do programu konferencie Odpadové vody 2020 prosíme, aby plné texty svojich príspevkov poslali v dohodnutom termíne (mierne meškanie budeme akceptovať). Plánujeme vydať zborníky tak z konferencie Kaly a odpady 2020, ako aj z konferencie Odpadové vody 2020. O možnosti ich objednania budeme informovať.

Je nám ľúto, že sme museli pristúpiť k tomuto riešeniu a pevne veríme, že v termíne 19. – 21. 10. 2022 sa stretneme na 12. Bienálnej konferencii Odpadové vody 2022, ktorá sa bude konať už bez obmedzení.

S pozdravom

M. Hutňan, M. Bilanin

za organizačný a programový výbor konferencie

Prianie k jubileu pán doc. Hyánek

Vážený pán doc. Hyánek,
z hĺbky srdca Vám prajeme všetko najlepšie k Vášmu životnému jubileu 90. rokov, veľa zdravia, radosti a príjemných chvíľ.
 Hyanek
Ďakujeme Vám za všetky rady a skúsenosti, ktoré ste s nami zdieľali v predchádzajúcich
rokoch a tešíme sa na ďalšie podnetné rozhovory.
Všetko najlepšie!
AČE SR

Odborný seminár AQUA 2020 “Zápach environmentálnych prevádzok – nutnosť alebo nedokonalosť? ” – PREDNÁŠKY Z WEBINÁRA K DISPOZÍCII

Vážení členovia AČE SR, odborní a ostatní partneri,
V dôsledku nepriaznivých epidemiologických opatrení sa pôvodne plánovaný seminár neuskutočnil v rámci 23. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2020, ale bol realizovaný dňa 30.9.2020 ako online webinár.
Program podujatia: AQUA 2020 webinár
Prednášky prezentované na seminári:

22. Valné zhromaždenie AČE SR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

z dôvodu dlhodobej situácie spojenej s novým koronavírusom a protiepidemiologickými opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu, bolo zrušené konanie 22. Valného zhromaždenia AČE SR v pôvodne plánovanom termíne (18.3.2020) aj v preloženom termíne (26.5.2020).

Namiesto toho sa konalo Elektronické valné zhromaždenie AČE SR, s výsledkami ktorého Vás budeme v dohľadnom čase informovať.

S pozdravom,

Igor Bodík, predseda AČE SR

INFORMÁCIE O ZMENE TERMÍNU KONANIA INÝCH ODBORNÝCH PODUJATÍ

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, týmto by sme Vás chceli informovať  o zmene termínov niektorých odborných podujatí, ktoré nie sú organizované priamo AČE SR, ale máme k dispozícii informácie o zmene termínu konania. Nižšie prikladáme linky, kde sú  uvedené bližšie informácie. Prípadne, ak máte v dohľadnej dobe rezervovanú účasť na inom odbornom podujatí, je potrebné sledovať stránku organizátora, kde bývajú uvedené informácie o zmenách.

Medzinárodná výstava IFAT

https://ifat.de/en/trade-fair/trade-fair-profile/latest-information/

XXV. ročník konference „Nové metody a postupy pri provozování ČOV“

https://www.vhos.cz/cs/novinky/seminar-2020-1-1-1-10227

Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí 2020

https://www.tretiruka.cz/konference/

Ostatné podujatia organizované pod záštitou CZWA

https://www.czwa.cz/