Odpadové vody 2007

Dňa 18.-20. septembra 2007 sa  v Brne uskutočnila 7. medzinárodná bienálna konferencia a výstava “Odpadní vody/Wastewater 2007″.

Bližšie informácie o vyššie uvedenom podujatí nájdete na stránke www.ta-service.cz/wastewater.