Členské príspevky + číslo účtu

Členské príspevky:

individuálny člen – 40.- €

študentský člen – 5.- €

čestný člen – 0.- €

individuálny člen poberajúci starobný dôchodok – 0.- €

Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava, č.ú. pre členské príspevky: 2625545050/1100

IBAN:  SK24 1100 0000 0026 2554 5050, SWIFT:  TATRSKBX