Slávnostné stretnutie členov AČE SR, spojené s plavbou na lodi Harmónia