Odborný seminár, AQUA 2008

Dňa 25. septembra 2008 sa v Trenčíne uskutočnil odborný seminár v rámci 15. ročníka Medzinárodnej výstavy AQUA 2008, s názvom „Regulácia procesov mestských ČOV“.

Fotogaléria  zo seminára