Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV

V dňoch 14. – 16.10.2013 sa v Podbanskom konala 8. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“.

Bližšie informácie o tomto podujatí nájete v priloženom prvom cirukulári konferencie: 1.cirkulár bienálnej konferenicie „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2013“

Ďalšie  informácie  o uvedenom podujatí nájdete na webovej adrese: http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/konferencie/rekonstrukcie-stokovych-sieti-a-cov-2013