Odborný seminár, AQUA 2007

Dňa 21. jún 2007 sa v Trenčíne uskutočnil odborný seminár v rámci 14. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2007 „Ekosanitácia a decentralizované nakladanie s odpadovými vodami“. Program si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na  nasledujúci odkaz: Program  

Fotogaléria