Členovia výboru AČE

Aktuálne zloženie výboru:

prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (predseda)
Ing. Zuzana Matulová, PhD. (podpredseda a zástupca pre zahraničnú spoluprácu)
Ing. Miloš Dian (sekretár)
Ing. Peter Németh, PhD. (člen výboru)
Ing. Peter Ševčík, PhD. (hospodár)
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (člen výboru)
Ing. Zuzana Imreová, PhD. (člen výboru)