Členovia výboru AČE

Aktuálne zloženie výboru:

prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (predseda)
Ing. Zuzana Matulová, PhD. (podpredseda a zástupca pre zahraničnú spoluprácu)
Ing. Peter Ševčík, PhD. (sekretár)
Ing. Zuzana Imreová, PhD. (hospodár)
Ing. Juan José Chávez-Fuentes, PhD. (člen výboru pre zviditeľnenie AČE na sociálnych sieťach)
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (člen výboru)
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. (člen výboru)