Spoločné stretnutie výborov AČE SR a CzWA v Skalici

V dňoch 25. – 26. novembra 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie výborov AČE SR a CzWA v hoteli sv. Ľudmila v Skalici. Toto stretnutie nadväzovalo na podobné stretnutia, ktoré sa konali v minulosti.

Bližšie informácie o uvedenom stretnutí si môžete prečítať v priloženej správe: Správa: Spoločné stretnutie výborov AČE SR a CzWA v Skalici

Fotografie z podujatia

5_Skalica 2015_4_Skalica 2015_3_Skalica 2015_2_Skalica 2015_1_Skalica 2015_