12. VZ AČE SR

12. Valné zhromaždenie spojené s prezentáciou korporatívneho člena AČE SR – KH Kinetik a.s. Slovenská Ľupča s exkurziou na ČOV Považská Bystrica sa uskutočnilo 11.2. 2010 v Považskej Bystrici.

Odborný seminár korporatívneho člena AČE SR K&H KINETIC a.s. Slovenská Ľupča pozostával: predstavenie firmy + hlavné aktivity firmy (ČOV, bioplynové stanice) + prednáška o projekcii a poznatkoch z prevádzky mestskej ČOV Považská Bystrica (ČOV s odstraňovaním nutrientov po komplexnej rekonštrukcii; kapacita cca. 50 000 EO; uvedená do prevádzky v roku 2007; základné info o ČOV na http://www.kh-kinetic.cz).

Zápis z valného zhromaždenia nájdete v priloženom súbore Zápis z 12. Valného zhromaždenia AČE SR.

Fotogaléria z podujatia