11. VZ AČE SR

11. Valné zhromaždenie AČE SR spolu s odborným seminárom korporatívneho člena AČE SR Čovdesign s.r.o. Bratislava (www.covdesign.sk) sa uskutočnilo 29.1.2009 v hoteli Linea v Piešťanoch. Valné zhromaždenie bolo otvorené len pre členov AČE SR a pozvaných hostí. Odborný seminár (predstavenie firmy + prednáška o projekcii a poznatkoch z prvého roku (2007-2008) prevádzky mestskej ČOV Piešťany – jedna z najnovších slovenských ČOV komplexne rekonštruovaných na ČOV so zvýšeným biologickým odstraňovaním nutrientov) s následnou exkurziou na ČOV Piešťany bol otvorený pre celú vodohospodársku verejnosť. Bližšie informácie o záveroch z 11. VZ získate kliknutím na priložený odkaz http://acesr.sk/o-nas/organy/valne-zhromazdenie/zapisy-z-vz/.

PowerPointovu verziu prednášky si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na priložený odkaz Prezentácia .