Konferencia ODPADOVÉ VODY 2020 a konferencia KALY A ODPADY 2020

ZBORNÍK KALY A ODPADY 2020 na pozretie a stiahnutie: Zborník KaO2020

ZBORNÍK ODPADOVÉ VODY 2020 na pozretie a stiahnutie: Zborník OV 2020

Vážení autori príspevkov, kolegovia,

zhoršujúca sa pandemická situácia na Slovensku, súčasné obmedzenie konania akcií v interiéri na 100 účastníkov, zaradenie ČR medzi červené krajiny, ako aj obmedzujúce opatrenia zamestnávateľov voči zamestnancom v ČR aj SR nás prinútili, aby sme pripravované konferencie Kaly a odpady 2020 a Odpadové vody 2020, ktoré sa mali konať 14.-16.10.2020, zrušili.

Tým, ktorí už zaplatili vložné, stravné, ubytovanie a ďalšie platby, spojené s prezentáciami firiem, budú tieto platby vrátené. Autorov, ktorí prihlásili svoje príspevky do programu konferencie Odpadové vody 2020 prosíme, aby plné texty svojich príspevkov poslali v dohodnutom termíne (mierne meškanie budeme akceptovať). Plánujeme vydať zborníky tak z konferencie Kaly a odpady 2020, ako aj z konferencie Odpadové vody 2020. O možnosti ich objednania budeme informovať.

Je nám ľúto, že sme museli pristúpiť k tomuto riešeniu a pevne veríme, že v termíne 19. – 21. 10. 2022 sa stretneme na 12. Bienálnej konferencii Odpadové vody 2022, ktorá sa bude konať už bez obmedzení.

S pozdravom

M. Hutňan, M. Bilanin

za organizačný a programový výbor konferencie

2. cirkulár a program podujatia si môžete stiahnuť na:

Obálka 2.cirkuláru OV a KaO 2020

2.cirkulár OV a KaO 2020

Program konferencií OV a KaO 2020 pre tlač