Problematika údržby a rozvoja verejných vodohospodárskych sietí

Dňa 3.12.2010 o 10.00 hod v Bratislave v hoteli Sorea sa konal workshop s názvom „Problematika údržby a rozvoja verejných vodohospodárskych sietí“. Odbornú garanciu workshopu zabezpečila Asociácia čistiarenskych expertov SR. Zúčastnilo sa ho vyše 40 poslucháčov z projekčných, konzultačných a realizačných firiem, vodárenských spoločností, Ministerstva životného prostredia, Slovenskej technickej univerzity a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Program workshopu si môžete pozrieť v priloženom súbore. Jednotlivé prezentácie si môžete vyžiadať na e-mailovej adrese konateľa hlavného organizátora workshopu Pureco s.r.o. Bratislava Ing. Martina Stahla (martin.stahl@pureco.sk). Program workshopu si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na priložený odkaz  Program .