22. Valné zhromaždenie AČE SR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

z dôvodu dlhodobej situácie spojenej s novým koronavírusom a protiepidemiologickými opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu, bolo zrušené konanie 22. Valného zhromaždenia AČE SR v pôvodne plánovanom termíne (18.3.2020) aj v preloženom termíne (26.5.2020).

Namiesto toho sa konalo Elektronické valné zhromaždenie AČE SR, s výsledkami ktorého boli členovia AČE SR informovaní zvolenou formou.

S pozdravom,

Igor Bodík, predseda AČE SR