Odborný seminár “Možnosti monitorovania drog na Slovensku”

Dňa 04.02.2014 sa v Bratislave pod záštitou Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Oddelenia environmentálneho ižinierstva FCHPT STU Bratislava a Národného monitorovacieho centra pre drogy uskutočnil odborný seminár “Možnosti monitorovania drog na Slovensku”.

Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete v priloženom programe podujatia – Program – Seminár možnosti monitorovania drog na Slovensku

Prezentácie jednotlivých prednášok podujatia si môžete prezrieť kliknutím na jednotlivé linky:  1_I.Steliar   2_L.Okruhlica   3_R.Grabic   4_I.Bodik_J.Skubak   5_T.Mackulak_J.Skubak   6_T.Randak

Fotogaléria z podujatia

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu účasť na tomto podujatí!