14. ročník diskusného seminára „Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia“

V dňoch 29.30. 5. 2024 sa konal v Hotel Tatrawest, Zuberec, 14. ročník diskusného seminára zameraného na problematiku čistenia a recyklácie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia v chránených krajinných oblastiach, decentrálne riešenie, vidiek „Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia“, usporadúvaný Asociáciou čistiarenských expertov SR, odbornou skupinou Malé a domové ČOV, v spolupráci s Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave a Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupina Malé a domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO).

Prednášky z podujatia:

1- TANAP

2- Kratochvíl ASIO

3- Frank Ekoservis_Zuberec

4- Štiková

5- Jakubova MŽP

6- Balážová AQUATEC VFL

7- Plotěný Směrnice o městských odpadních vodách

8- Drtil

9- Šperling

10- Matěju

11- Rozkošný

12- Plotěný – ASIO_ kal koloběh živin

Fotografie z podujatia:

Pozvánku, bližšie informácie o podujatí nájdete v priloženej pozvánke a programe podujatia:

Pozvánka a program na diskusný seminár „Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia“