Odpadové vody 2012

V dňoch 17. – 19. 10. 2012 sa na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách konala 7. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2012“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava.

Bližšie informácie  o podujatí nájdete v priložených dokumentoch:  Program konferencie        Vyhodnotenie konferencie „Odpadové vody 2012“

Fotogaléria