Zoznam členov odbornej skupiny

Ing. Ladislav Pénzes – AQUATEC VFL s.r.o., Dubnica nad Váhom
Doc. Ing. Igor Bodík, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava
Ing. Werner Frank, EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov
Dr. Ing. Karol Kratochvíl, ASIO-SK s.r.o., Bytča
Ing. Rastislav Kuffa, PhD., ASIO-SK s.r.o., Bytča
Ing. Vladimír Leckéši, AQUAFLOT spol. s.r.o., Nitra
Ing. Katarína Galbová, PhD., Bratislava