Výsledky činnosti odbornej skupiny

Materiál : Návrh aplikácie BAT v slovenskej vodnej legislatíve

Uvedený materiál bol  v januári 2012 odoslaný na MŽP SR ako podnet a návrh úpravy legislatívy. Návrh aplikácie BAT pre MŽP SR – január 2012

Materiál : Doplnenie návrhu aplikácie BAT v slovenskej vodnej legislatíve

Uvedený materiál je doplnením návrhu aplikácie BAT v slovenskej vodnej legislatíve. Návrh aplikácie BAT pre MŽP SR doplnenie – júl 2012

Materiál : Návrh úpravy Metodického usmernenia k Nariadeniu vlády 269/2010 Z.z. o aplikácie BAT 

Tento materiál bol zaslaný ako záverečný spoločný návrh AČE SR a AVS na MŽP SR v januári 2013. BAT – Spoločný návrh AČE SR a AVS na úpravu Metodického usmernenia k NV 269/2010 Z.z.

Materiál : Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu MŽP SR z januára 2011 k Nariadeniu vlády 269/2010 Z.z.

Sprievodný list

Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu MŽP SR k NV SR 269/2010 Z. z. 01 2011