Čistenie odpadoývch vôd a implementácia RSV V CEE dunajských krajinách

Dňa 1.-2.12.2005 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „Čistenie odpadových vôd a implementácia Rámcovej smernice o vodách v CEE dunajských krajinách“. Konferenciu zorganizovali AČE SR a AČE ČR spolu s EWA, IWA, GWP a FChPT STU Bratislava ako odbornú akciu po 8.Valnom zhromaždení AČE SR.

Informáciu o konferencii a texty prednášok nájdete na http://www.ewaonline.de/pages/workshops_past.htm