8. VZ AČE SR

Dňa 8.12.2006 sa vo Zvolene v sídle Doprastavu a.s. konalo 9. Valné zhromaždenie AČE SR spojené s odborným seminárom o zvolenskej ČOV a exkurziou na túto ČOV(zabezpečil korporatívny člen ČOVSPOL a.s. Bratislava a člen AČE SR Ing. Bursa).

Zápis z VZ a ďalšie informácie si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na uvedený link: http://acesr.sk/o-nas/organy/valne-zhromazdenie/zapisy-z-vz/