Odborný seminár AQUA 2018 “20. rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku”