Odborný seminár „Prínosy rozšíreného monitoringu a riadenia mestských ČOV“

Dňa 09.06. 2011 sa konal v meste Žilina odborný seminár „Prínosy rozšíreného monitoringu & riadenia mestských ČOV“. Bližšie informácie o seminári si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na priložený odkaz Pozvánka na odborný seminár.

CD s príspevkami, ktoré boli na tomto seminári odprednášané je dostupné u p. Marty Onderovej, Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislave, marta.onderova@stuba.sk.