Workshop “Moderné trendy v anaeróbnych technológiách”

Dňa 21.10.2014 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria konal predkonferenčný workshop k 8. bienálnej konferencii Odpadové vody 2014 “Moderné trendy v anaeróbnych technológiách” organizovaný OEI FCHPT STU Bratislava, ÚTVP VŠCHT Praha a KAVR ČZU Praha.

Účasť na workshope bola zdarma a nezávislá na konferencii Odpadové vody.

Bližšie informácie  o uvedenom podujatí sú uvedené v priloženom programe podujatia.

Predkonferenčný workshop – Program