23. Valné zhromaždenie AČE SR

Tak ako aj v roku 2020 valné zhromaždenie nebolo možné uskutočniť prezenčnou formou. Epidemiologické opatrenia proti pandémii COVID-19 viedli k rozhodnutiu výboru o jeho opätovnom uskutočnení elektronickou formou, pričom v roku 2021 bolo VZ 2021 volebné, t.j. volili sa kandidáti do výboru AČE SR. Voľby do výboru AČE SR prebehli korešpondenčnou formou pred samotným konaním VZ 2021.

Zápis z valného zhromaždenia si môžete stiahnuť kliknutím na priložený link: Zápis z valného zhromaždenia z roku 2021