11. bienálna konferencia REKONŠTRUKCIE STOKOVÝCH SIETÍ A ČOV

V dňoch 15. – 17.10.2019 sa v Podbanskom konala pod záštitou Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou (člen ZSVTS) a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava (člen ZSVTS) 11. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”.

Zhrnutie podujatia je dostupné na stránke VÚVH

Pozvánka a 2.cirkulár podujatia: Rekonstrukcie_2019_2_cirkular_s programom