Zájazd AČE SR na IFAT 2012

AČE SR organizovala v máji 2012 hradený zájazd pre svojich členov na medzinárodný veľtrh IFAT 2012 v Mníchove.