Medzinárodná spolupráca

Asociace pro vodu ČR, Masná 5, CZ-616 00 Brno.  http://www.czwa.cz/

AČE SR uzatvorila s CzWA Dohodu o spolupráci v oblasti nakladania s odpadovými vodami a odpadmi. Dňa 2.4.2010 uzavreli v Moravskej Třebovej AČE SR a CzWA Dohodu o spolupráci, ktora nadvazuje na doterajsie nadštandardné kontakty AČE SR a AČE ČR a vytvára podmienky pre ďalšiu spoluprácu obidvoch asociácií. Kliknutím na nižšie uvedený link si môžete prezrieť a stiahnuť text dohody: Dohoda medzi AČE SR a CzWAŐsterreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband, Marc-Aurel Strasse 5/4, A-1010 Wien http://www.oewav.at/page.aspx

AČE SR uzatvorila s ŐWAV Dohodu o priateľstve a podpore výmeny skúseností v oblasti nakladania s odpadovými vodami a odpadmi.Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség, Műegyetem rakpart 3, H -1122 Budapest. http://www.maszesz.hu/

AČE SR uzatvorila s MaSzeSz Dohodu o spolupráci  v oblasti nakladania s odpadovými vodami.European Water Association, Theodor-Heuss-Allee 17, D-53773 Hennef.  http://www.ewaonline.de/portale/ewa/ewa.nsf/home?readform

AČE SR je národný člen EWA. Reprezentantom AČE SR v EWA je Ing. K. Kucman, CSc. (kucman@vuvh.sk).

Global Water Partnership, Hantverkargatan 5, SE-112 21 Stockholm. Regionálne centrum pre Strednú a Východnú Európu sídli t.č. v SHMÚ Bratislava.  http://www.gwp.org/

AČE SR je člen Národného GWP Water Klubu. Reprezentantom AČE SR v GWP je Ing. D. Thalmeinerová  (dankajt@vupu.sk) a Doc. Ing. Igor Bodík, CSc. (igor.bodik@stuba.sk).