Odborný seminár k DČOV

Dňa 12. júna sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár “ Domové čistiarne odpadových vôd a požiadavky na zyšovanie ich kvality a certifikáciu“, ktorý organizovali: Asociácia čistiarenských expertov SR, Aquatec VFL s.r.o. a ASIO s.r.o. (korporatívni členovia AČE SR). Program k semináru si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na priložený odkaz Program.

Zborník zo seminára je k dispozícii na stiahnutie v nasledujúcom súbore Zborník odborného seminára

Fotogaléria zo seminára