Linky

 

  • CzWA – Asociace pro vodu ČR

Asociace pro vodu ČR, Masná 5, CZ – 616 00 Brno, http://www.czwa.cz

AČE SR uzatvorila s CzWA Dohodu o spolupráci v oblasti nakladania s odpadovými vodami a odpadmi.

  •  INŠTITÚCIE

Výskumný ústav vodného hospodárstva    http://www.vuvh.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav    http://www.shmu.sk

Ministerstvo životného prostredia     http://www.enviro.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej rebubliky    http://www.land.gov.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja    http://www.build.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia    http://www.sazp.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia    http://www.sizp.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví    http://www.urso.gov.sk

Informačný systém o životnom prostredí    http://www.iszp.sk

  •  FIRMY – KORPORATÍVNI ČLENOVIA

ČOVSPOL a.s. Bratislava    www.covspol.sk

EKOPROGRES v.d. Trenčín    www.ekoprogres.sk

HYDROTECH a.s.    www.hydrotech.sk

TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s.    www.tvkas.sk

TECHNO TIP s.r.o.    www.purator.sk

PREVAK s.r.o.    www.prevak.sk  

K&K Technology a.s.    www.kh-kinetic.cz

HACH LANGE s.r.o.    www.hach-lange.sk

Aquatec VFL s.r.o.    www.aquatec.sk

Kemifloc Slovakia s.r.o.    www.kemifloc.cz

WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.    www.wtw.sk

IN-EKO TEAM s.r.o.    www.in-eko.cz

Ekoservis Slovensko s.r.o.    www2.ekoservis.sk

KUNST s.r.o.    www.kunst.cz

PURECO s.r.o.    www.pureco.sk

PRAKTIKPUMP, s.r.o.    www.praktikpump.sk

Ferrmont s.r.o.       www.ferrmont.sk

SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY, a.s.     www.samstroje.sk

Air Consulting s.r.o.     www.airconsulting.sk

Donauchem, s.r.o.      www.donauchem.sk

AERZEN Slovakia, s.r.o   www.aerzen.sk