Odborný seminár, AQUA 2010

V dňoch od 21.-23.9.2010 sa uskutočnila medzinárodná výstava AQUA 2010 jej súčasťou bola aj každoročná akcia „Asociácia vodárenských spoločností pre školy“: Seminár pre stredné školy na tému: Ochrana vôd v SR a odborný seminár s tématikou získavania bioplynu s názvom: „Energetické zhodnotenie bioplynu na komunálnych ČOV“. Program odborného seminára si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na priložený odkaz Program odborného seminára.

Prednášky zo seminára „Energetické zhodnotenie bioplynu na komunálnych ČOV“ si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na priložené odkazy: Reko KPH  BIONERGY   Lazor   Hutňan   Bodík