9. VZ AČE SR

Valné zhromaždenie AČE SR a odborný seminár korporatívneho člena AČE SR Hydrotech a.s. Vinosady sa uskutočnil 6.12.2007 v Hlohovci. Odborný seminár (Čistenie odpadových vôd vo vysokovýkonných anaeróbnych IC reaktoroch so spracovaním bioplynu a dočistením v aktivácii) s následnou exkurziou na ČOV v podniku Enviral Leopolodov bol otvorený pre celú vodohospodársku verejnosť.

Zápis z valného zhromaždenia a prezentáciu firmy Hydrotech nájdete v priložených súboroch: Zápis z 9. Valného zhromaždenia AČE SR   Prezentácia z odborného seminára firmy Hydrotech

Fotogaléria z podujatia