Cena AČE SR

Výbor AČE SR každý rok udeľuje ceny AČE SR pre autorov najlepších diplomových prác z oblasti ochrany vôd. Cenu obdržali:

 • za rok 2022 – Ing. Adrián Molovčák (FCHPT STU Bratislava) s názvom práce „Návrh na prevádzkovanie ozonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakt ocenenej práce: Molovcak Adrian
 • za rok 2021 – Ing. Katarína Čegiňová (FCHPT STU Bratislava) s názvom práce „Využitie kuchynských a reštauračných odpadov na zvýšenie produkcie bioplynu v komunálnych ČOV“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakt ocenenej práce: Ceginova Katarina
 • za rok 2020 – Ing. Nikola Bavaresco (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakt ocenenej práce: Bavaresco_Nikola
 • za rok 2019 – Ing. Pavel Kúdela (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakt ocenenej práce: Kudela_Pavel
 • za rok 2018 – Ing. Noemi Belišová (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Železany ako progresívny postup schopný čistiť environmentálne záťaže“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakt ocenenej práce: Belisova_Noemi
 • za rok 2017 – Ing. Martin Vrábeľ (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Modelovanie rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakt ocenenej práce: Vrabel_Martin
 • za rok 2016 – Ing. Juraj Vavro (SvF STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Variantný spôsob nakladania s odpadovými vodami v obci Borský Svätý Jur“ a Ing. Stanislava Vlčková (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Výskyt a možnosti odstraňovania rezistentných typov baktérií z odpadových vôd“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakty ocenených prác: Vavro_Juraj Vlckova_Stanislava
 • za rok 2015 – Ing. Justína Havašová (SvF STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Vplyv klimatickej zmeny na urbanizované územie“ a Ing. Karol Šimkovič (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Odstraňovanie syntetických špecifických látok reakciami s využitím ozónu“. Kliknutím na priložené odkazy si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakty ocenených prác: Havasova_Justina Simkovic_Karol
 • za rok 2014 – Ing. Dušan Rusnák (SvF STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Posúdenie dažďovej kanalizácie obce Stropkov“ a Ing. Juraj Kecskés (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok s využitím ozónu“. Kliknutím na priložené odkazy si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakty ocenených prác: Rusnak_Dusan Kecskes_Juraj
 • za rok 2013 – Ing. Michal Wassermann (SvF STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Návrh a posúdenie dažďovej kanalizácie“ a Ing. Milota Fáberová (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Mezofilná a termofilná anaeróbna fermentácia s vysokou koncentráciou dusíka“. Kliknutím na priložené odkazy si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakty ocenených diplomových prác: Wassermann_Michal  Faberova_Milota
 • za rok 2012 – Ing. Jaroslav Hrudka (SvF STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Štúdia odkanalizovania obce Hrabovka“ a Ing. Jana Mičáková (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Možnosti anaeróbneho spracovania vysladených repných rezkov v cukrovare“. Kliknutím na priložené odkazy si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakty ocenených diplomových prác: Hrudka_Jaroslav  Micakova_Jana
 • za rok 2011 – Ing. Pavol Berta (SvF STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Hydraulické posúdenie stokovej siete mesta Komárno“, Ing. Viktor Molnár (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce „Skúmanie interakcií benztiazolu a aktivovaného kalu“, Ing. Anna Luptáková (FEE TU Zvolen) s názvom diplomovej práce „Rekarbonizácia pitnej vody na úpravni Hriňová“. Kliknutím na priložené odkazy si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakty ocenených diplomových prác: Berta_Pavel  Molnar_Viktor  Luptakova_Anna
 • za rok 2010 – Ing. Miroslava Kleimanová s názvom diplomovej práce “ Zväčšenie kapacity SČOV v Ružomberku“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakt ocenenej diplomovej práce: Kleimanova_Miroslava
 • za rok 2009 – Ing. Miroslava Kubaská s názvom diplomovej práce „Reštauračné odpady ako organický substrát pre produkciu bioplynu a ich následné energetické využitie“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakt ocenenej diplomovej práce: Kubaska_Miroslava
 • za rok 2008 – Ing. Stanislav Sedláček s názvom diplomovej práce „Dlhodobá prevádzka domovej čistiarne odpadových vôd s membránovou separáciou kalu“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakt ocenenej diplomovej práce: Sedlacek_Stanislav
 • za rok 2007 – Ing. Katarína Galbová s názvom diplomovej práce „Odstraňovanie organického znečistenia a nutrientov z priemyselných odpadových vôd z výroby želatíny“. Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť abstrakt ocenenej diplomovej práce: Galbova_Katarina