Zoznam členov odbornej skupiny

 

Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (člen AČE SR) – vedúci odbornej skupiny

Dr. Ing. Jaroslav Škubák, PhD (člen AČE SR) – zástupca vedúceho odbornej skupiny

Ing. Lucia Birošová ,PhD. (nie je člen AČE SR)

Prof. Ing. Miloslav Drtil ,PhD. (člen AČE SR)

Doc. Ing. Igor Bodík ,PhD. (člen AČE  SR)

Ing. Peter Ševčík ,PhD. (člen AČE SR)

Ing. Alžbeta Takáčova, PhD (člen AČE SR)

Ing. Michal Mosný  (člen AČE SR)

Doc. Ing. Ján Ilavský, PhD (nie je člen AČE SR)

Ing. Jozef Ryba, PhD. (nie je člen AČE SR)

Ing. Miroslava Smolinská, PhD. (člen AČE SR)

Pri riešení konkrétnych úloh a projektov bude zloženie odbornej skupiny ad hoc doplňované z členskej základne aj odbornej verejnosti. Spolupráca v rámci odbornej skupiny je otvorená aj ďalším kolegom – odborníkom na danú problematiku (členov aj nečlenov AČE SR).