Odborný seminár „Koreňové ČOV – východisko z núdze pre malé obce?“

Dňa 18.5.2022 so začiatkom o 09:30 sa v stredisku Detskej misie Prameň v obci Častá konal odborný seminár „Koreňové ČOV – východisko z núdze pre malé obce?“.

Prednášky z podujatia: Pankuch  Žember  Imreová Bodík  Kriška

Program a ciele podujatia sú uvedené v pozvánke na podujatie Pozvánka na odb