Zoznam publikácií a dokumentov v archíve

Kliknutím na uvedený link si môžete prezerať a stiahnuť aktualizovaný zoznam publikácií a dokumentov, ktoré sa nachádzajú v archíve AČE  k začiatku apríla 2012.    Archív AČE SR 2012

Archív AČE SR obsahuje aj  smernice DWA (ATV) – prehľad smerníc a ich zapožičanie môžete riešiť cez prof. Ing. Miloslava Drtila, PhD., miloslav.drtil@stuba.sk.

Pozn.:

Smernice DWA venovala pre potreby členov AČE SR  European Water Association a Deutsche  Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.