Elektronické časopisy

– informačný server Plus Echo sa premenoval na odborný server e-VODA      http://www.e-voda.cz

– elektornický časopis VODA je možné stiahnuť z adresy      http://www.e-voda.cz/odborny-casopis

Odpadové fórum

European Water Management News 

Aquamedia Newsletter Service 

Newsletter of the European Environmental Press

International Water Association News

ŐWAV-Aktuelles

http://www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/research/environment/index_en.htm