Odborný seminár, AQUA 2012

Dňa 14.06.2012 sa v rámci 19. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2012 uskutočnil pod záštitou AČE SR a OEI FCHPT STU odborný seminár „Alternatívne spôsoby čistenia odpadových vôd pre najmenšie sídelné jedotky“. Bližšie informácie o tomto odbornom seminári si môžete prezrieť v priloženom súbore:    Informačný leták  

Prednášky zo seminára nájdete v poradí, v akom boli na seminári odprednášané v priložených súboroch:   Šálek   Plotěný   Rozkošný   Kriška   Galbová