VODA 2013

 V dňoch 18. – 20.09.2013 sa  v Poděbradoch konala 10. bienální konference a výstava  “VODA 2013”. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete v 2. cirkulári uvedeného podujatia.

Bližšie informácie o uvedenom podujatí sú dostupné na stránke www.czwa.cz.