Odpadové vody 2014

V dňoch 22. – 24. 10. 2014  sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách konala 8. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2014“, organizovaná Asociáciou  čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava.

Bližšie informácie  o uvedenom podujatí sú uvedené v priloženom zhodnotení, pozvánke, 2. cirkulári podujatia a programe podujatia.

Zhodnotenie konferencie OV 2014

Pozvánka na konferenciu „Odpadové vody 2014“

2.cirkulár a prihláška

Program konferencie

Fotografie z podujatia

1_OV20142_OV20143_OV20144_OV20145_OV20146_OV20147_OV2014