Členské príspevky + číslo účtu

Výška členského príspevku pre korporatívneho člena – 350.- €

Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava, č.ú. pre členské príspevky: 2625545050/1100

IBAN:  SK24 1100 0000 0026 2554 5050, SWIFT:  TATRSKBX