Valné zhromaždenie

 Valné zhromaždenie je vrcholným orgánom asociácie. Zvoláva ho výbor AČE najmenej jedenkrát za rok. Zásady jeho rokovania, spôsob zvolávania a jeho právomoci sú nedeliteľné. Tieto sú uvedené v stanovách AČE, ktoré si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na uvedený odkaz Stanovy AČE SR .