Členovia revíznej komisie AČE

Aktuálne zloženie revíznej komisie je:

prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava (predseda)
Ing. Peter Ďuroška, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad
Ing. Katarína Gablíková, PhD.