Prihlášky

Podmienky pri prijímaní členov AČE SR sú uvedené v Stanovách a Organizačnom poriadku AČE SR. Akékoľvek otázky môžete adresovať e-mailom na sekretariát AČE SR: peter.sevcik@gmail.com (sekretár), resp. igor.bodik@stuba.sk (predseda).

Formulár prihlášky pre individuálneho člena a prihlášky pre korporatívneho člena  si môžete prezrieť a stiahnúť kliknutím na priložené odkazy.

Prihláška – individuálny člen AČE SR         Prihláška – korporatívny člen AČE SR