Odpadové vody 2016

V dňoch 19. – 21. 10. 2016  sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutočnila 9. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2016“, organizovaná Asociáciou  čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava.

Bližšie informácie  o uvedenom podujatí sú uvedené v priložených dokumentoch k podujatiu:
Fotogaléria podujatia
1_ov_20162_ov_20163_ov_20164_ov_20165_ov_20166_ov_20167_ov_2016