Odborná exkurzia AČE SR v Prahe

V dňoch 8.-9. augusta 2019 zorganizovala AČE SR odbornú exkurziu do Prahy. Zúčastnilo sa na nej 30 našich odborníkov, ktorí mali možnosť porovnať rozvoj čistiarenstva v Prahe za posledných 100 rokov.

Zhrnutie podujatia: Zhrnutie odbornej exkurzie ACE SR v Prahe

Fotogaléria

foto1  dav  dav  dav