Zápisy z výborov

Kliknutím na uvedené odkazy si môžete prezrieť a stiahnuť vybraný zápis z výboru:

Zápis z výboru z 01.07.2021

Zápis z výboru z roku 2021

Zápis z výboru z roku 2020

Zápis z výboru z roku 2018

Sumárna informácia z výborov AČE SR v roku 2015

Sumárna informácia z výborov AČE SR v roku 2014

Zápis z výboru z roku 2013

Zápis z výboru z roku 2012

Zápis z výboru z roku 2011

Zápis z výboru z roku 2009

Zápis z výboru z roku 2008

Zápis z výboru z roku 2007

Zápis z výboru z roku 2005

Zápis z výboru z roku 2004

Zápis z výboru z roku 2003

Zápis z výboru v roku 2002

Zápis z výboru z roku 2001