Kaly a odpady 2012

V dňoch  15. – 16. marca 2012 sa pod záštitou Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky konala v Banskej Bystrici, v hoteli Lux konferencia s medzinárodnou účasťou “KALY A ODPADY 2012″. Bližšie informácie o uvedenom podujatí si môžete prezrieť a stiahnuť v priloženom 2. cirkulári  2. cirkulár konferenice Kaly a odpady 2012 .

Fotogaléria