Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd

Materiál č. 1: Zameranie OS „Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd“

V uvedenom materiáli je bližšie popísané zameranie odbornej skupiny „Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd“. Zameranie odbornej skupiny Úsporné opatrenia v technológii čistenia OV.

Materiál č. 2: Štatút OS „Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd“

V materiáli je bližšie popísaný štatút OS „Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd“. Štatút odbornej skupniny Úsporné opatrenia v technológii čistenia OV.

Materiál č. 3: Návrh aplikácie BAT v slovenskej vodnej legislatíve

Uvedený materiál bol v januári 2012 odoslaný na MŽP SR ako podnet a návrh úpravy legislatívy. Návrh aplikácie BAT pre MŽP SR – január 2012

Materiál č. 4:  Doplnenie návrhu aplikácie BAT v slovenskej vodnej legislatíve

Materiál č.3 bol po rokovaniach na MŽP SR v júli 2012 upravený do nasledovnej verzie: Návrh aplikácie BAT pre MŽP SR doplnenie – júl 2012

Materiál č. 5:   Návrh úpravy Metodického usmernenia k Nariadeniu vlády 269/2010 Z.z. o aplikácie BAT 

Tento materiál bol zaslaný ako záverečný spoločný návrh AČE SR a AVS na MŽP SR v januári 2013. BAT – Spoločný návrh AČE SR a AVS na úpravu Metodického usmernenia k NV 269/2010 Z.z.