Zoznam členov odbornej skupiny

Ing. Tomáš Benikovský, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš
Ing. Marián Bilanin, PhD., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica
Doc. Ing. Igor Bodík, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava
Doc. Ing. Ján Derco, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava
Ing. Miloš Dian, Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava
Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD, Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava
Ing. Viktor Hayden, PhD., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad
Ing. Ivan Chabal, ČOVDESIGN s.r.o., Bratislava
Ing. Ľubomír Krcho, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra
Ing. Vladimír Leckéši, AQUAFLOT spol. s.r.o., Nitra
Doc. Ing. Juraj Námer, PhD., AD CONSULT a.s., Bratislava
Doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, SvF STU Bratislava
Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Katadra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, SvF STU Bratislava